Brandwerende doorvoeringen

Bouwbesluit verwijst voor brandwerende doorvoeringen naar beoordeling criteria NEN 6069 In NEN 6069 ‘Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen’ zijn vier criteria beschreven waaraan een scheidingsconstructie moet worden getoetst te weten:

– vlamdichtheid betrokken op afdichting
– thermische isolatie betrokken op temperatuur
– thermische isolatie betrokken op warmtestraling
– bezwijken

NEN 6069 verwijst hierbij naar NEN-EN 1366-3. Voor producten die nog geen CE markering moeten hebben mag desgewenst ook van de oude methode (opgenomen als bijlage A in NEN 6069) gebruik worden gemaakt. Alle doorvoeringen die door een brandwerende scheidingsconstructie gaan, zullen dezelfde brandwerendheid moeten bezitten als de betreffende scheidingsconstructie zelf. Dit is te verklaren aan de hand van de criteria uit NEN 6069, NEN 6076 en NEN 6077 waaraan brandwerende constructies moeten voldoen en het gedrag van de materialen bij brand.