Erkend Hensotherm verwerker

Firecare is Erkend Hensotherm verwerker. Sinds juni 2013 dienen brandwerende coatings voor het afwerken van hoofddraagconstructie te zijn voorzien van CE Markering. De watergedragen brandwerende staalcoatings Hensotherm 410 Ks & 420Ks van Rudolf Hensel zijn voor zien van de vereiste CE Markering & getest volgens NEN EN 13381-8. De Hensel brandwerende staalcoatings voldoen aan de hoogste gestelde eisen voor wat betreft het brandwerend afwerken van staalconstructies. Firecare Brandwerende Technieken is door DMS Brandwerende Systemen officieel importeur van de Rudolf Hensel systemen erkend als Hensel gecertificeerd verwerker. DMS Brandwerende Systemen en Firecare werken nauw samen bij het realiseren van projecten, waarbij de Hensel 410Ks & 420Ks wordenĀ verwerkt.