Brandwerendheid staalconstructie

Staalconstructie, welke onderdeel uitmaken van de draagconstructies, dienen te voldoen aan een minimale brandwerendheid.

De brandwerendheid is afhankelijk van de hoogte en functie van het gebouw en kan oplopen van 30 tot 120 minuten. Tevens is het belangrijk om te weten bij welke temperaturen de staalconstructie in zijn sterkte afneemt.

Standaard waarden voor het bepalen van sterkte bij brand zijn 550 ᵒC kolommen en 600 ᵒC voor liggers. Deze waardes kunnen worden bereik door stalenconstructie delen zwaarder uit te voeren of door de staalconstructie te voorzien van brandwerende afwerkingen. Onderstaand mogelijke oplossingen om uw staalconstructie brandwerend te beschermen.

 

Brandwerende staalcoatings:

– Hensotherm : 410 Ks en 421 Ks
– PPG : Steelguard
– Aalterpaint : Firetex
– Nulifire : FX 5002

 

Brandwerende beplating:

– Promat : Promatect 100 en H
– Siniat : Pregyfeu A1 H1
– Gyproc : Glasroc F
– Knauf : Fireboard
– Rockwool : Conlit Steelprotect P
– Firetect : C en A

 

Brandwerende mortels:

– Mercor : Tecwool F
– Cafco : MANDOLITE®
– Monokore :

 

Draagconstructie bij brand?

Tot 2012 werd de term hoofddraagconstructie gehanteerd. Het Bouwbesluit van 2012 gebruikt het woord niet meer hiervoor in de plaats is draagconstructie bij brand gekomen Deze omschrijft wanneer de brandwerendheid eis die geldt voor een constructiedeel waarvan het bezwijken leidt tot het instorten van het gebouw of ander brandcompartiment in het gebouw; het zogenoemde ‘kaartenhuis effect’.

Bij brand is de constructeur vaak geneigd vrijwel de gehele constructie tot draagconstructie te rekenen. Bij brand moet echter worden gekeken naar het effect van bezwijken op het niveau van brandcompartimenten. Een brandcompartiment mag bezwijken, zolang andere brandcompartimenten maar overeind blijven. Is dit niet het geval, dan gelden voor de constructie de hogere brandwerendheid eisen.

Dit betekent dat gebouwen met maar één brandcompartiment – bijvoorbeeld vrijstaande woningen, kleine kantoorgebouwen of hallen – géén draagconstructie bij brand hebben en daarmee ook niet aan de hiervoor geldende (hogere) brandwerendheid eisen hoeven te voldoen. Dit geldt ook voor rijtjeswoningen waarvan het bezwijken van één woning beperkt blijft tot die ene woning.

 

Om voor uw project de juiste applicatie voor te stellen kun u contact met ons opnemen, zodat een van onze technische adviseurs u bij kunt staan. Voor meer informatie aangaande het toepassingsgebied van brandwerende coating kunt terecht op de website van Bouw met Staal

Aanbrengen van Brandwerende Coating tbv staalconstructie met Airlesspomp