\

SBS6 brandwerende voorzieningen

Het kantorencomplex Quintet Office-Park in Amsterdam is de thuis basis voor onder andere SBS. Firecare heeft in 2013 onderhoud- en servicewerkzaamheden uitgevoerd op de SBS6 brandwerende voorzieningen. Een gebouw leeft waardoor de kans op gebreken toeneemt en de brandveiligheid in het geding zou kunnen komen.

Na onderhoudswerkzaamheden heeft Firecare een logboek met een duidelijk overzicht van sparingen overhandigd. De gebruiker SBS Broadcasting kan het gebouw in goede conditie houden met het gebouw gebonden logboek voor wat betreft brandveiligheid.

Foto's project: