\

Kimpton De Witt Hotel Amsterdam 2017

In opdracht van Hagenauer-group heeft Firecare de brandwerende voorzieningen in het Kimpton De Witt Hotel in Amsterdam gerealiseerd.

 

Het hotel beschikt over 274 hotelkamers en meerdere publieke ruimtes.

 

Ter voorbereiding op de aanvang van de werkzaamheden. heeft Firecare twee hotelkamers op proef brandwerende afgewerkt. deze zijn door het bevoegd gezag beoordeeld en goedgekeurd. Deze werkwijze is onderling afgesproken om te voorkomen dat planning en kosten nadelig beïnvloed worden door vragen en onduidelijkheden gedurende de werkzaamheden.

 

Op dit project is voor de brandwerende afwerkingen gebruik gemaakt van de producten van Seals Solutions B.V. De gebruikte producten zijn allen voorzien van CE-Markering  en ETA documenten (European Technical Approval). Alle doorvoeringen zijn tijdens de brandwerende werkzaamheden voorzien van een QR-code. Met deze code zijn de doorvoeringen met afwerkingen geregistreerd in de Buildlinq APP (Building safety manager). Met deze APP hebben wij de werkzaamheden kritisch kunnen volgen en de klant had tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een actueel overzicht van de voortgang.

 

De Buildlinq APP kan ook worden ingezet bij onderhoud en inspectie (bouwbesluit 2012). Hiermee kan een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden worden gerealiseerd. Tevens kan deze APP worden ingezet om aan te tonen dat de brandwerende voorzieningen zijn gecontroleerd en onderhouden.

 

Wij zijn trots op het resultaat, die wij samen met onze monteurs, de aannemer en vele onderaannemers hebben mogen neerzetten. Wij wensen Kimpton De Witt Hotel en zijn gasten een gezellig en brandveilig verblijf.

Foto's project: