Bouwregelgeving

Het bouwbesluit van 2003 verwijst tot op heden alleen naar nationale norm bladen. Derhalve is nog geen rekening gehouden met de nieuwe Europese bouwregelgeving. De komende jaren zal er dan ook op basis van duaal stelsel worden beproefd en beoordeel. Onderstaand vind u een overzicht van de NEN-normen. Voor meer informatie over bouwregelgeving en of het verkrijgen van de normen kunt u terecht bij de NEN.

Veiligheid: sterkte bij brand.

NEN 6069 : Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen (met wijzigingsblad A2:2001)
NEN 6071 : Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen. Betonconstructies
NEN 6072 : Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen. Staalconstructies (met wijzigingsblad A2:2001)
NEN 6073 : Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen. Houtconstructies (met wijzigingsblad A2:2001)

Veiligheid: brandveiligheid

NEN 1594 : Droge blusleidingen in en aan gebouwen (met wijzigingsblad A1:1997)
NEN 1775 : Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren (met wijzigingsblad A1:1997)
NEN 2555 : Brandveiligheid van gebouwen. Onafhankelijke rookmelders voor woningen
NEN 6061 : Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen (met wijzigingsblad A2:2001)
NEN 6062 : Bepaling van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen (met wijzigingsblad A1:1997)
NEN 6063 : Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken (met wijzigingsblad A1:1997)
NEN 6064 : Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen (met wijzigingsblad A2:2001)
NEN 6065 : Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van een bouwmateriaal (combinaties) (met wijzigingsblad A1:1997)
NEN 6066 : Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal (combinaties) (met wijzigingsblad A1:1997)
NEN 6068 : Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
NEN 6075 : Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten (met wijzigingsblad A1:1997)
NEN 6090 : Bepaling van de vuurbelasting (met wijzigingsblad A1:2001)
NEN 8062 : Brandveiligheid van gebouwen. Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen. (met wijzigingsblad A1:1997)

Voor meer informatie kunt u het contact met nen.nl opnemen.