BSSN Jaarlijks onderhoud brandwerende doorvoeringen

Is jaarlijks onderhoud van mijn brandwerende voorzieningen verplicht?

 

Nee! Wel dient u volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Artikel 2.6 een bouwwerk goed te beheren en onderhouden

 

Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Artikel 2.6

De eigenaar van het bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan dat bouwwerk draagt er zorg voor dat een krachtens de wet aanwezige bouwwerkinstallatie:
a. functioneert in overeenstemming met de op die installatie van toepassing zijnde regels;
b. adequaat wordt beheerd, onderhouden en gecontroleerd; en
c. zodanig wordt gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat of voortduurt.

 

Firecare Brandwerende Technieken B.V. adviseert, om in het eerste jaar na realisatie van een bouwwerk, de brandwerende applicaties te controleren op gebreken. Vervolgens kunnen wij, indien gewenst, een periodiek onderhoudscontract voor u opstellen, zodat u voldoet aan Bbl Artikel 2.6.

 

In uw object zijn brandscheidingen aangebracht om branddoorslag naar de onderlinge compartimenten te vertragen zodat veilig vluchten en eventuele brandbestrijding mogelijk worden gemaakt. Gedurende het gebruik van een pand worden brandscheidingen tussen brandcompartimenten regelmatig doorbroken om nieuwe leidingen of kabels aan te leggen. Deze doorbraken dienen direct na een doorbraak brandwerend te worden afgedicht.

 

Door periodieke controle uit te laten voeren op de brandscheidingen worden nieuwe doorbraken opgespoord en kunnen deze worden afgewerkt zodat de veiligheid in het gebouw gewaarborgd blijft.

 

Alle aanwezige brandwerende doorvoeringen zullen gedurende de inspectie ronde worden gecontroleerd op beschadigingen en veroudering. Kleine beschadigingen en verouderingen zullen direct gedurende de controleronde worden hersteld.

 

Gebouwbeheer registratie inzichtelijk

Na het uitvoeren van de controle ronde ontvangt u van ons een inspectie document opgemaakt met het software pakket van BUILDLINQ met logboek en plattegronden.

 

Tevens kunt u zelf in onze registratie van de Buildlinq omgeving zelf inzien waar de brandwerende doorvoeringen zich bevinden.

 

Bij het verzorgen van de inspectie rapporten zal deze altijd worden voorzien van plattegronden met daarop de locaties van de brandwerende doorvoeringen met Linq-nummers. Verbeterpunten ten aanzien van de aanwezige systemen in de brandscheidingen zullen worden meegenomen in de rapportages.

 

Waar en hoe veilig is de data opslag van de Buildlinq digitale logboek omgeving?

De informatie van de server van Buildlinq wordt afgenomen bij TransIP. Alle codes en informatie staat op data centers van TransIP in Nederland. TransIP gebruikt datacenters van The Datacentergroup, Amsterdam (AMS0) en Delft (RTM0).

 

Wilt u graag vrijblijvend advies, dan kunt u bellen naar 085-4883838 of naar 085-4883888 naar Building Service Solutions Nederland