Brandproef bij PEUTZ te Mook

Firecare Brandwerende Technieken heeft een bijdrage geleverd bij het monteren van de te beproeven brandwerende doorvoeringen ten behoeve van een nieuw uit te voeren brandproef voor HILTI in het geaccrediteerde brandlaboratorium van PEUTZ te Mook. HILTI Nederland heeft bij PEUTZ ca. 35 geïsoleerde leidingen van diameter 18 tot 214 mm. volgens de NEN EN 1366-3 beproefd. De leidingen waren voorzien van ARMAFLEX AF en PIR isolatieschalen zonder deze voor de brandwerende wand te onderbreken. De uitdaging bij leidingen geïsoleerd met de standaard ARMAFLEX AF en PIR schalen is dat de brandbare isolatie wegbrand waardoor er openingen in de wand rondom de leidingen kunnen ontstaan. Gedurende test heeft HILTI Nederland aankunnen tonen dat leiding doorvoeringen afgewerkt met ARMAFLEX en PIR schalen in combinatie met de CFS IS opschuimende kit een brandwerendheid hebben van 30 tot 120 minuten.